TUJUAN BKPRMI

    BKPRMI bertujuan memperdayakan dan mengembangkan potensi pemuda remaja masjid agar bertaqwa kepada Allah SWT memiliki wawasan Isalami dan Indonesiaan yang utuh dan kokoh, serta senantiasa memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, perjuangan dan kebudayaan dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip aqidah, ukhuwahdan dakwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat marhamah/madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Pemuda dan remaja masjid di Indonesia adalah bagian dari potensi generasi muda yang bertanggung jawab terhadap masa depan agama Islam, bangsa dan negara. Merupakan bagian dari gerakan Islam yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan kemasjidan dalam berkhidmat kepada pembangunan bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mteril dan sepiritual.


    Dalam rangka dakwah kepada msyarakat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia menetapkan tiga tujuan pokok :

1.

Membina dan mengembangkan potensi pemuda remaja masjid yang bertaqwa kepada Allah SWT.masjid agar bertaqwa kepada Allah SWT memiliki wawasan Isalami dan Indonesiaan yang utuh dan kokoh, serta senan

2.

Memberikan wawasan keislaman dan berupaya memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah dan perjuangan umat.

3.

Memberdayakan umat dalam mewujudkan masyarakat murhamah yang berpegang teguh pada prinsip aqidah, ukhuwah dan dakwah islamiyah.